روسای پیشین واحد

تعداد بازدید:۲۷۲۱۴

 

مرحوم مهندس نصیر شکر ریز

 1362-1377

دکترمجید منجمی

1377

دکتر کریم زارع

1377-1381

دکتر حسین آقایی

1381-1382

دکتر حسین مجتبی زاده

1382-1384

دکتر محمد صادق مهدوی

1384

دکتراحمد مرادی

1384-1385

دکتر محمدعلی گذشتی

1385-1391

آقای فردوس حاجیان پاشاکلایی

1391-1392

دکتر فرهاد حسین زاده لطفی

1392-1394

دکتر مهرداد نوا بخش

1394-1395

دکتر احمد شمس 

1395-1396

                                 

                                     دکتر محمدمهدی طهرانچی  

                                        1396-1397