همایش و کنفرانس

تعداد بازدید:۱۹۳۶۱
  » همایش ملی آموزش ریاضی ،فرصت ها ،چالش ها    

   

همایش ملی روانشناسی وزندگی سالم

اولین همایش ملی گیاه شناسی و ارتباط آن با سایر علوم (1396)  » اولین همایش ملی گیاه شناسی و ارتباط آن با سایر علوم (1396)     کنفرانس معماری و شهر سازی از نظریه تا عمل  » کنفرانس معماری و شهر سازی از نظریه تا همایش ملی روانشناسی وزندگی سالمعمل
همایش ایده های نوآورانه و دانش بنیان در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات  » همایش ایده های نوآورانه و دانش بنیان در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات     اولین کنفرانس ملی نشانه شناسی  و ارتباط و  نقش آن در مطالعات ترجمه  » اولین کنفرانس ملی نشانه شناسی و ارتباط و نقش آن در مطالعات ترجمه
دومین همایش ملی روانشناسی صنعتی  » دومین همایش ملی روانشناسی صنعتی     ششمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها  » ششمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها
همایش شایعه  » همایش شایعه     همایش مبارزه با مواد مخدر  » همایش مبارزه با مواد مخدر
همایش گردشگری  » همایش گردشگری     دومین همایش پروبوتیک غذاهای فرا سودمند  » دومین همایش پروبوتیک غذاهای فرا سودمند
اولین همایش پروبوتیک غذاهای فرا سودمند  » اولین همایش پروبوتیک غذاهای فرا سودمند     چهارمین کنفرانس فیزیک ذرات و میدان ها  » چهارمین کنفرانس فیزیک ذرات و میدان ها
چهارمین کنفرانس تحلیل پوششی داده ها  » چهارمین کنفرانس تحلیل پوششی داده ها     پنجمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها  » پنجمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها
دومین همایش ملی جایگاه مطالعات ژئومورفولوژی در آمایش سرزمین و مدیریت محیط  » دومین همایش ملی جایگاه مطالعات ژئومورفولوژی در آمایش سرزمین و مدیریت محیط     نخستین همایش زبان شناسی نقش گرا  » نخستین همایش زبان شناسی نقش گرا
اولین همایش ملی هوش سازمانی و هوش کسب و کار  » اولین همایش ملی هوش سازمانی و هوش کسب و کار     دومین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها  » دومین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها
سومین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها  » سومین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها     بصیرت  » بصیرت
فجر پیروزی 34  » فجر پیروزی 34     همایش زینب کبری (س) پرچم دار حجاب و عترت (ع) ، حجاب دانشجویی از شناخت تا باور و از باور تا عمل  » همایش زینب کبری (س) پرچم دار حجاب و عترت (ع) ، حجاب دانشجویی از شناخت تا باور و از باور تا عمل
همایش یاران محمد رسول الله (ص)  » همایش یاران محمد رسول الله (ص)     همایش علمی کاربردی سال تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی  » همایش علمی کاربردی سال تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی