ثبت نام تسهیلات دانشجویی بانک ملی سال ۱۳۹۶

تسهیلات دانشجویی  بانک ملی سال 1396

 

  1. دانشجویان  شاغل به تحصیل براساس تفاهم نامه  دانشگاه آزاد اسلامی وبانک ملی ایران می توانند مطابق باسهمیه تعیین شده علاوه بر استفاده ازتسهیلات صندوق رفاه دانشجویان واحد، ازتسهیلات بانکی  که به عنوان کمک هزینه تحصیلی دانشجویان بوده وبه حساب  شهریه دانشجو واریزمیگردد بهره مند گردند . باتوجه به اینکه دانشگاه صرفا به عنوان معرف می باشد کلیه مراحل تکمیل پرونده وافتتاح حساب توسط دانشجوی واجد شرایط انجام میپذیرد.شرایط وضوابط به شرح ذیل می باشد.

 

  1. دانشجویان مقطع دکتری ( حرفه ای وتخصصی) حداکثرتامبلغ 100 میلیون ریال
  2. دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد: حداکثر تامبلغ 50 میلیون ریال
  3. دانشجویان مقطع کارشناسی : حداکثرتا مبلغ  25 میلیون ریال

 

  1. تسهیلات اعطایی به دانشجویان باکارمزد 14 درصد  میباشد.
  2. مبلغ وام به حساب شهریه دانشجو واریز میگردد .
  3. ارائه هرگونه مدارک دال برفراغت ازتحصیلی دانشجو اعم ازگواهینامه موقت ودانشنامه وریز نمرات و...... تاتسویه کامل بدهی واعلام بانک ( نامه کتبی تسویه ازبانک) قابل تحویل نمی باشد.

 

  1. باتوجه به محدودیت برای معرفی دانشجویان هردانشجو درطول تحصیل فقط یکبارمی تواندازتسهیلات فوق الذکر استفاده نماید.
  2. دانشجویان ترم اول مشمول این بخشنامه نمی باشند.
  3. دانشجویانی که  درسنوات گذشته از محل تسهیلات  اعطایی بانک  ملی د انشگاه  استفاده نموده اند مشمول این  بخشنامه نمی باشند.

باتوجه به موارد ذکرشده درصورت تمایل به دریافت وام نسبت به تکمیل فرم زیر حداکثر تاتاریخ 20/11/96 اقدام نمایید

 

لطفا بعد ازتایید مطالب  فوق نسبت به تکمیل فرم اقدام نمایید.

 

تعداد بازدید:۲۳۰۲۴