اسامی پذیرفته شدگان آزمون دکتری۱۳۹۷

تعداد بازدید:۸۳۲۷۴

مشاهده لیست اسامی پدیرفته شدگان و مکان و زمان مصاحبه بر اساس حروف الفبا

آدرس محل های مصاحبه :

مجتمع دانشگاهی ولیعصر(عج):

میدان امام حسین- ابتدای خیابان دماوند- جنب بیمارستان بوعلی- پ ۴۴۹۲

مجتمع دانشگاهی آیت الله هاشمی رفسنجانی(ره):

میدان پونک – بلوار همیلا- خیابان اورگ 

توجه :

تکمیل و به همراه داشتن فرم اطلاعات اولیه (پیوست) داوطلبان در جلسه مصاحبه الزامی می باشد.

الف

ب - پ

ت -ث -ج

چ - ح - خ

د - ذ - ر - ز -ژ

س - ش

ص - ض -ط -ظ

ع - غ

ف - ق - ک

گ - ل

م

ن - و - ه

ی