شماره های تماس ستاد

تعداد بازدید:۲۴۳۸۹

         ساختمان اداری واحد تهران مرکزی ( ولایت 7)

میتوانید جهت ارتباط مستقیم با هر اتاق پیش شماره 7368 را به ابتدای داخلی مربوط اضافه نمائید.

شماره اتاق

عنوان مسئولیت

تلفن داخلی

تلفن

درب شرقی شماره 1

حفاظت درب اصلی شرقی

1003و1004

22481771

درب شرقی شماره 2

حفاظت درب جنوبی جنب مسجد

 

22481770

407

 

1024

22481773

 

طبقه  همکف

میتوانید جهت ارتباط مستقیم با هر اتاق پیش شماره 7368 را به ابتدای داخلی مربوط اضافه نمائید.

شماره اتاق

نام مسئول

عنوان مسئولیت

تلفن داخلی

تلفن مستقیم

 

آقای ناطقی

حفاظت ستادی

1011

22481773

 

آقای مریدی

مسئول دفترحفاظت

2104،1234

 

 

خانم ها اقبال ،عیوقی، کاظم تاش،

دبیرخانه

1043، 1098

22481793

2

آقایان سعید ، عالمی ، زینل

نامه رسانی

1105

 

5

آقای صادقی

بسیج کارکنان

1107

 

8

آقای حسینی

انتشارات مرکزی

1228

 

11

خانمها: حسنی ، قلیزاده داوودی ، شهرابی، مهربان، ابراهیمی

صندوق رفاه دانشجویان

1103

 

 

طبقه اول

میتوانید جهت ارتباط مستقیم با هر اتاق پیش شماره 7368 را به ابتدای داخلی مربوط اضافه نمائید.

 

شماره اتاق

نام مسئول

عنوان مسئولیت

تلفن داخلی

تلفن مستقیم

101

خانم خادمی

رییس اداره ثبت نام و پذیرش

1016

22481742

76681101

102،103

خانم دکتر

امامی پور

مدیرکل امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی

1101

22481741

104

آقای سرابی

مسئول دفتر مدیرکل آموزش

1101

22481742

115.

آقای دژم فکر

کارشناس دانشجویان انتقالی و برون مرزی و اصلاح مشخصات سایت مرکز آزمون

1225

 

110

خانمها ادیب و بخشی

کارشناس اداره امتحانات

1221

22481742

76681101

111

خانم حسینی

رئیس اداره خدمات رایانه آموزش کل

1222

 

 

111

خانم توکلی

مسئول کارشناس خدمات رایانه و امور قراردادها و صدور گواهی اشتغال

1222

 

113

خانم صدری

مسئول دانشکده های معماری و ادبیات

1223

 

113

خانم شیخ الاسلامی

مسئول دانشکده های مدیریت و علوم سیاسی

1223

 

114

خانم گندمی

کارشناس دانشجویان میهمان

1224

 

115

خانم گودرزی

کارشناس دانشکده  اقتصاد و حسابداری

1027

 

118

خانم گودرزی

مسئول دانشکده های روانشناسی و علوم تربیتی و علوم اجتماعی

کارشناس دانشکده علوم ارتباطات

1027

 

119

آقای مقسومی

رئیس اداره امتحانات

1028

 

120

خانم کسرایی

رئیس اداره خدمات آموزشی

1029

 

120

خانم شفیقیان

کارشناس اداره خدمات آموزشی

1029

 

121

آقای ریسه

کارشناس کمیسیون موارد خاص دانشگاه

1030

 

122

آقای تقوا

کارشناس دانشکده فنی

1031

 

122

آقای کاظمی

کارشناس دانشکده های علوم پایه،تربیت بدنی، حقوق

1031

 

 

 

طبقه دوم

اداره فارغ التحصیلان و تحصیلات تکمیلی

میتوانید جهت ارتباط مستقیم با هر اتاق پیش شماره 7368 را به ابتدای داخلی مربوط اضافه نمائید.

 

شماره اتاق

نام مسئول

عنوان مسئولیت

تلفن داخلی

تلفن مستقیم

201

خانمها مرتضایی، صفاری

صدورریز نمرات، گواهینامه موقت و پاسخ به استعلام تحصیلات تکمیلی

1181

 

202

خانم شفیعی

رئیس اداره تحصیلات تکمیلی

1182

 

203

خانم غیابی

صدورریز نمرات، گواهینامه موقت و پاسخ به استعلام تحصیلات تکمیلی

1183

 

204

آقایان صادقی ، کریم زاده

اداره صدور گواهینامه موقت و ریز نمرات

1184

73681211

22481737

205،206

خانمها: قاسم خانلو ،ابد حسینی، نوبهار

گواهینامه موقت کارشناسی

1185و1186

22481735

207

خانمها مومن زاده

دبیرخانه دانش آموختگان

1020

73681211

22481737

215

خانمها: روحی، افتخاری،

صدور دانشنامه کارشناسی

 

صدور دانشنامه کارشناسی ارشد

 

تحویل مدارک

1213

 

209

خانمها ، نمازی و ابراهیمی

1187

 

214

خانمها احمدی، رحیمی، وطن نژاد ،

1215

 

210

آقای ریاضا

صدور دانشنامه برون مرزی و پاسخ استعلام

1217

 

210

آقایان: حدادی، معانی، خانم فرهودی

استعلام دانشنامه و صدور مدرک

1216

 

218

علیرضا رادفر

مسئول دفتر مدیرکل دانش آموختگان

1211

22481737

73681211

219،220

دکتر توحیدی

مدیر کل دفتر مدیرکل دانش آموختگان

1211

22481737

73681211

221،222

آقایان امینی فرد،  طاووسی

اداره بایگانی فارغ التحصیلان

1208و1209

22481740

223

خانم محمدیان

نماینده واحد الکترونیکی برون مرزی

1019

 

 

طبقه سوم

میتوانید جهت ارتباط مستقیم با هر اتاق پیش شماره 7368 را به ابتدای داخلی مربوط اضافه نمائید.

شماره اتاق

نام مسئول

عنوان مسئولیت

تلفن داخلی

تلفن مستقیم

301،302

خانم یوسفی

اداره سنجش نظارت و بایگانی

1180

22481735

303

خانم کریمی

اداره برنامه ریزی

1171

22481749

304

آقایان پاک نهاد وصفوی

اداره سنجش و نظارت

1170

1168

22481749

305

آقای فزونی

مدیر برنامه ریزی

1168

22481749

310،311

آقای دکتر سپهری وآقای نوروزی

دفتر معاونت آموزشی

1188

22481750

313،314

آقای دکتر آذربایجانی

مدیر کل هیات علمی

1167

22481748

73681178

315

آقای رضاقاسمی

مسئول دفتر هیات علمی

1174

1178

22481748

73681178

318

خانمها: فرزین و فتح اللهی

اداره حق التدریس اساتید مدعو و هیات علمی

1175

 

319،320

خانمها: جوکار، مهدی،محمدزاده

اداره کارگزینی هیات علمی

1176

22481748

321،322

خانمها: بهنام ومحمدی

اداره ارتقاء و ترفیعات

1022

 

 

طبقه چهارم

میتوانید جهت ارتباط مستقیم با هر اتاق پیش شماره 7368 را به ابتدای داخلی مربوط اضافه نمائید.

شماره اتاق

نام مسئول

عنوان مسئولیت

تلفن داخلی

تلفن مستقیم

402

آقای دکتر عباسی

مدیرکل  امور دانشجویی

1191

 

 

22481729

403

خانم محسنی

مدیر خدمات دانشجویی

 

403

آقای بیگدلو

خدمات دانشجویی

 

404

خانم قادری وخانم قیاسوند

مسئول کمیته انضباطی و تخفیف شهریه

1195

 

405

آقای تیره کار

اداره نقل و انتقالات و میهمانی دانشجویان

1197

 

406

آقای پور عظیمی و جلالی

اداره مشمولین

1194

 

 

آقای حسین حبیبی

جمعدارحوزه فرهنگی

1026

 

 

آقای متانی

رئیس حفاظت فیزیکی

1024

22481733

 

آقای مهربان

مدیرامور اجتماعی و فعالیتهای قرآنی و پزوهشی

 

22481730

409

آقای بهرامی

مسئول دفتر معاونت دانشجویی و فرهنگی

1196

22481732

410،411

آقای دکتر گوهری

معاونت دانشجویی و فرهنگی

1196

413،414

خانمها: سرمستی،  میکانیکی

اداره امور فرهنگی و فوق برنامه

خ سرمستی رییس اداره قران و عترت

1203

 

 

خانمها گنجی و خالقی

خ خالقی رییس اداره فعالیتهای فرهنگی

1200

 

415

آقای بیات

مدیرکل فرهنگی

1201

22441731

418

خانم صمدزاده

رئیس اداره دفتر مشاوره

1204

 

419،420

خانم سیدی

کارشناس دفتر مشاوره

1025

 

423

آقای صادقی

بسیج کارکنان

1199

 

 

طبقه پنجم

میتوانید جهت ارتباط مستقیم با هر اتاق پیش شماره 7368 را به ابتدای داخلی مربوط اضافه نمائید.

شماره اتاق

نام مسئول

عنوان مسئولیت

تلفن داخلی

تلفن مستقیم

501،502

سالن یک

آقای مهندس گودرزی

مدیر کل فناوری اطلاعات و ارتباطات واحد واستان

1151

22481758

503

آقای  عابدی

دبیرکمیته فناوری اطلاعات و رئیس اداره وب سایت

1153

 

503

آقای همدانی

رئیس اداره شبکه

1155

 

504

آقای خلعت آبادی

کارشناس نرم افزار

1154

 

504

خانم ترکمان

رییس اداره  نرم افزار

1156

 

505

خانم قربانی

رییس اداره اطلاع رسانی و اینترنت

1154

 

506

خانم انصار

 

آقای عرب

مسئول دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات

رییس اداره سخت افزار

1151

 

507

سالن وسط

خانمها: افخمی ، ابراهیم پور

اداره طرح های پژوهشی

1032

 

508

خانمها: شکیبا تبار، رنجبر

اداره امور پایان نامه ها و تحصیلات تکمیلی

1034

 

509

سالن دو

آقای بهزاد پور

مسئول دفتر معاونت پژوهشی

1157

1158

 

510،511

آقای دکتر نیازی

معاونت پژوهش و فناوری

1158

1159

 

513

خانمها :رحیمی ، کیهانی

اداره اسناد و کتابخانه ها – امور انتشارات

1160

 

514

خانم صالحی

اداره آزمایشگاهها و کارگاهها

1161

 

515

آقای دکتر نگهدار

مدیر دفتر ارتباط صنعت و جامعه

1162

 

518

 

خانمها: علیپور ، سعیدی، اللهیاری

دفتر ارتباط با صنعت

خ علیپورکارشناس انجمن های علمی دانشجویی

1165

 

519

خانم دکترفهیمی نجم

رئیس دفتر باشگاه پِژوهشگران جوان

1163

22481757

520

خانمها: عباس زاده ، افضلی

کارشناسان دفتر باشگاه پِژوهشگران جوان

1055

 

521،522

 

آقای دکتر تنهایی اهری

مدیرکل دفتر خدمات پژوهشی و تولید علم

1164

22481754

523

خانم جلالی

مسئول دفتر خدمات پژوهشی و تولید علم

1150

 

523

خانمها صابر وبیات

مرکز تحقیقات و پژوهشکده و پژوهشیار

1033

 

 

طبقه ششم

میتوانید جهت ارتباط مستقیم با هر اتاق پیش شماره 7368 را به ابتدای داخلی مربوط اضافه نمائید.

شماره اتاق

نام مسئول

عنوان مسئولیت

تلفن داخلی

تلفن مستقیم

601

سالن یک

خانم عزیزپور

رئیس اداره اموال

1130

 

602

خانم حسنی

مسئول کمیسیون معاملات

1035

 

603

خانم یوسفی

رئیس اداره رسیدگی

1131

 

604

خانم رهنما فرد

رئیس اداره حسابداری

1133

 

605

خانم سجادی نژاد

حسابداری

1134

 

606

آقای خیری

صدور چک

1133

 

607

آقای گلزرودی

جمعدار مالی

1036

 

608

سالن دو

 

 

 

 

609

آقای سمندری

حقوق و دستمزد

1136و1142

 

610

خانم ابراهیمی

تسویه حساب دانشجویی ، رئیس درآمد

1139

22481765 فکس درآمد

613

 

 

 

 

614

 

خانم رنجبر

بنیادشهید

1140

 

618

سالن سه

آقای نیاری

مسئول دفتر امور مالی

1144

22481761

619،620

دکتر فرهمند

مدیرکل امور مالی

1144

22481764 فکس امورمالی

621

خانم خلیلی دادگر

رئیس دفتر داری

1149

 

622

آقای فتحعلی

بایگانی مالی

1148

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طبقه هفتم

میتوانید جهت ارتباط مستقیم با هر اتاق پیش شماره 7368 را به ابتدای داخلی مربوط اضافه نمائید.

شماره اتاق

نام مسئول

عنوان مسئولیت

تلفن داخلی

تلفن مستقیم

701

سالن یک

خانمها: مزیدی

اداره بیمه و رفاه

1112

22481796

702و703

خانم احمدی

بایگانی امور اداری

1113

 

704

خانم سرلک

رییس اداره بازنشستگی

1115

22481792

704

خانم گودرزی

کارشناس کارگزینی

1113

22481792

705

خانم اخلاقی

رییس کارگزینی

1115

22481792

706

آقایان کرد

رییس ترفیعات

1117

22481726

آقای حسینی

کارگزین مسئول حقوق و دستمزد

1115

22481792

707

سالن وسط

خانم راز نشین

متصدی دفتری وبایگانی

1039

 

708

آقای رمضانی

رئیس اداره بازرسی

1040

 

709

سالن دو

آقای محمدزاده

آقای امیری

رئیس دفتر معاونت اداری و مالی

اموراداری

1126

1120

22481722

710 711،

آقای نوروزنیا

مدیرکل اداری و منابع انسانی

1120

22481721

 

آقای امیری

مسئول دفتر امور اداری و منابع انسانی

2127،1126

22481721

715

آقای مرادی

اداره دانش بنیان

1122

22481723

714

 713

خانمها:  دکتر عقبایی،جوانمردی،

اداره دانش بنیان

1123

719

سالن سه

آقای دکتر نقدی

معاون اداری ومالی

1126

22481722

720

721،722

آقایان: عظیمی، کرجی بانی، سامع، صمد یار،صادق شعار

اداره تدارکات

1129– 1128

22481720

723

آقایان: نظری و گودرزی ومومنیان و عیسی زاده

اداره انبارها

1124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طبقه هشتم

میتوانید جهت ارتباط مستقیم با هر اتاق پیش شماره 7368 را به ابتدای داخلی مربوط اضافه نمائید.

شماره اتاق

نام مسئول

عنوان مسئولیت

تلفن داخلی

تلفن مستقیم

801

 

اداره حراست

2062،2063،2064،2059

22481717

22481713

802

 803

 

مدیرکل حراست

 

23902062فاکس

804

805

 

کارشناس حراست

 

 

806

 

رئیس اداره حراست

 

 

807

آقای عصاره

رئیس اداره امور قراردادها (اداره حقوقی)

1068

 

 

آقای امیری

کارشناسان حقوقی

1065

 

808

دکتر مطیعی

مدیرکل اموربین الملل

1067

 

809

آقای علیجانی

رئیس اداره دعاوی

2068

 

810

آقای اسماعیلی

مسئول دفتر مدیرکل امورحقوقی

1066

22481712

811

آقای دکتر شمشیری

مدیر کل حقوقی

1066

22481712

813

آقای قاسمی

اداره مراسم  و اطلاع رسانی

2071

 

813

آقای زارع

امور برنامه ها ومراسم

2071

 

813

 

سمعی و بصری

2070

 

814

خانم  کندلویی

اداره  خبر و رسانه

1076

 

 

814

خانم وکیلی

روابط عمومی

 

815

آقای  بیانی

مدیرکل روابط عمومی

1072

22481716

818

آقایان: علیزاده وشیخی

اداره کل گزینش

1074

1074

22481715

819،820

آقای دکترهاشمی

مدیرکل گزینش

821

خانم خدایاری

مدیر شاهد و ایثارگر

2081

22481714

حسن پور

2081

 

 

 

طبقه نهم

میتوانید جهت ارتباط مستقیم با هر اتاق پیش شماره 7368 را به ابتدای داخلی مربوط اضافه نمائید.

شماره اتاق

نام مسئول

عنوان مسئولیت

تلفن داخلی

تلفن مستقیم

 

آقایان ناخدا وفاتحی

نهاد مقام معظم رهبری

1081

1082

22481709

 

حوزه ریاست آقای عقیلی

 

1078

1079