شماره های تماس مجتمع انقلاب۱

تعداد بازدید:۲۸۲۵

شماره تلفنهای گویای دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

77637057-77637055-77637051

نام قسمت

نام خانوادگی

داخلی

مستقیم

نام قسمت

نام خانوادگی

داخلی

مستقیم

ریاست دانشکده و مجتمع

آدکتر یاقوتی

293

 

مدیرگروه فقه وحقوق

آدکترپورمنوچهری

213

 

دفترریاست دانشکده ومجتمع

خ گوران

202

77512744

کارشناس گروه فقه وحقوق

آ مسکنی

212

 

فکس دانشکده و مجتمع

 

 

77512744

مدیرگروه ادبیات فارسی

خ دکتر جعفریه

211

 

معاون دانشکده

خ دکتر سلامت

201

77619417

کارشناس ادبیات فارسی

خ دهداری

210

 

دبیرخانه دانشکده

خ درخشنده

206

 

مدیر گروه علوم قرآن

آدکتر توحیدی

222

 

مدیر امور اداری

خ امیری

203

77619547

کارشناس گروه علوم قرآن

خ زهری

221

 

مدیرپژوهش

خ فریدونی- خ غضبانپور

216

77528726

مدیرگروه فلسفه

آدکتر عدلی

224

 

اداره پژوهش

خ احمدی

217

 

کارشناس گروه فلسفه

خ جباری

223

 

مدیرخدمات دانشجویی

آ بابایی

218

 

مدیرگروه جغرافیا

آدکتر حمزه

230

 

مدیر آموزش

خ محسنی زاده

255

77512742

کارشناس گروه جغرافیاوتاریخ و آزمایشگاه ،کارگاه،سایت gis

خ رضابنده لو

229

 

رئیس آموزش

 

256

 

مدیرگروه تاریخ

آدکتر سید

232

 

بایگانی

آ شاهی

253

 

 

 

 

 

اداره تحصیلات تکمیلی

خ یارمحمدی

254

 

 

 

 

 

اداره فارغ التحصیلان

خ عبادی

252

 

 

 

 

 

اداره خدمات آموزشی

خ سادات محمدی

251

 

 

 

 

 

اداره ثبت نام

خ رفتاری

250

 

 

 

 

 

اداره امتحانات

آ عظیمی

207

 

 

 

 

 

مدیرامورمالی

خ اسدیان .

آ فراهانی

220

77619435

 

 

 

 

اداره برنامه ریزی آموزشی و کنترل کلاسها

آ عبدالهی

214

 

 

 

 

 

دفترمجلات

آ قلیزاده

215

 

 

 

 

 

اداره فناوری و اطلاعات

آ شفیعی

280

77637056

 

 

 

 

پشتیبانی

آ قنبری

282

77512743

 

 

 

 

امور عمومی

آ گرجی

282

 

 

 

 

 

انتشارات

 

282

 

 

 

 

 

کتابخانه

خ طحان

238

 

 

 

 

 

صندوق رفاه

آ علیزاده

226

 

 

 

 

 

دفتر فرهنگ

حاج آقا بیانوند

خانم بهمنیار

234 235

77512745

 

 

 

 

دفتر حراست

آ شیخی

219

77528725

 

 

 

 

حفاظت فیزیکی(انتظامات)

آ.خواجوی

 

77637061