آزمون آنلاین

تعداد بازدید:۸۲۱۱

 

برنامه امتحانات

تلفن های ضروری دانشکده

تیم پشتیبانی فنی امتحانات آنلاین فناوری اطلاعات واحد تهران مرکزی


زمان تماس از ساعت ۸ صبح لغایت ۱۹ طبق مجتمع و دانشکده.


--------------------------------
دانشکده اقتصاد و حسابداری، رسانه و علوم اجتماعی:
خانم فاتح
09917306861

خانم عبدالهی
09021016608

آقای رضائیان
09907716055
---------------------------------
دانشکده روانشناسی، حقوق، علوم سیاسی 

خانم کریمی
09011838008

آقای همدانی
09380254516

آقای مسکنی
09356593400
-------------------------------

مدیریت، تربیت بدنی:

آقای کنشلو
09101489173

خانم قربانی
09304068353

آقای پلاش
09219664137


---------------------------------------
دانشکده هنر:

 

خانم صابری
09122896120

آقای عرب رضائیه
09338485995

خانم کردبچه
09357745777

---------------------------------------
مجتمع آیت الله رفسنجانی، دانشکده های فنی مهندسی، علوم پایه، معماری و شهرسازی 

 

آقای چهارلنگی زاده
0939 330 6932

خانم خدامهری 
09052622601

خانم مذنب
09019437710

خانم ملااحمدی
09229036656

خانم احمدی
09183610377

----------------------------------------
مجتمع انقلاب- دانشکده ادبیات فارسی، زبانهای خارجی 

 

آقای شفیعی
09305494353

آقای شاکری
09367820201

آقای میرزایی
09910830377
-----‐‐---------------------------------

1584527455-inis.jpg

صفحه رسمی پیام رسان اینستاگرام
iauctb.official@