آزمون آنلاین

تعداد بازدید:۳۸۷۹

برگزاری آزمون های آنلاین نیمسال تابستان 99-98 در آدرس :

vadana31.iauec.ac.ir

پشتیبانان سامانه :

ردیف نام پشتیبان شماره تماس
1 آقای کنشلو 09101489173
2 خانم عبدالهی 09021016608
3 خانم کریمی 09011838008
4 آقای عربی رضائیه 09338485995
5 خانم مذنب 09019437710
6 خانم فاتح 09917306861
7 خانم احمدی 09183610377
8 خانم ملا احمدی 09229036656
9 آقای شفیعی 09305494353
10 آقای چهارلنگی زاده 09393306932
11 آقای فراست 09904200078
12 آقای رضائیان 09907716055