مطالب مرتبط با کلید واژه " مریم زمانی اصل "


برگزاری نشست تخصصی با عنوان« تأثیر امر به معروف و نهی از منکر در پیشگیری از انحرافات اجتماعی» در واحد تهران مرکزی

به همت اداره دانشجویی و فرهنگی دانشکده هنر واحد تهران مرکزی نشست تخصصی تحت عنوان«تأثیر امر به معروف و نهی از منکر در پیشگیری از انحرافات اجتماعی» برگزار شد.

ادامه مطلب

برگزاری سلسله جلسات « تفسیر موضوعی قرآن» در مجتمع دانشگاهی ولیعصر (عج) واحد تهران مرکزی

به همت اداره دانشجویی و فرهنگی مجتمع دانشگاهی ولیعصر(عج) و مشارکت کانون کاوش سلسله جلسات با عنوان « تفسیر موضوعی قرآن» با حضوراعضای فعال کانون های دانشجویی در مجتمع دانشگاهی ولیعصر(عج) برگزار شد.

ادامه مطلب