مطالب مرتبط با کلید واژه " EPT آزمون "


برگزاری اولین آزمون زبان انگلیسی EPT  و مهارتهای عربی دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران در مجتمع ولایت واحد تهران مرکزی

برگزاری اولین آزمون زبان انگلیسی EPT و مهارتهای عربی دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران در مجتمع ولایت واحد تهران مرکزی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی میزبان ۳ هزار و ۲۰۰ داوطلب آزمون زبان انگلیسی EPT و مهارتهای عربی دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران بود.

ادامه مطلب