مطالب مرتبط با کلید واژه " شورای دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران "


شورای دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران برگزارشد

شورای دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران برگزارشد

شورای دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران با حضور دکتر سید محمودرضا آقامیری رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران، جمعی از روسای واحدها و مدیران دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران روز دوشنبه ۱۳ آبان ۹۸ در محل دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران برگزار شد.

ادامه مطلب