مطالب مرتبط با کلید واژه " سخنرانی علمی "


برگزاری سخنرانی علمی " ازدواج موفق – باید ها و نباید ها" در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

برگزاری سخنرانی علمی " ازدواج موفق – باید ها و نباید ها" در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

به همت اداره بهداشت و درمان حوزه معاونت دانشجویی فرهنگی واحد تهران مرکزی سخنرانی علمی با عنوان" ازدواج موفق – باید ها و نباید ها" ویژه دانشجویان، کارکنان و استادان برگزار شد.

ادامه مطلب