مطالب مرتبط با کلید واژه " دکتر علی نیازی "


دکتر نیازی: هزار نظام موضوع برای پژوهش در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی استخراج شد

دکتر نیازی: هزار نظام موضوع برای پژوهش در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی استخراج شد

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی گفت: این واحد دانشگاهی نزدیک به هزار نظام موضوع در حوزه های محیط زیست و علوم ورزشی از چالش‌های جامعه استخراج کرده و برای پژوهش در اختیار استادان و دانشجویان قرار داده است.

ادامه مطلب
برگزاری گردهمایی روسای دانشکده های علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی  در راستای برنامه های علمی و سراها

برگزاری گردهمایی روسای دانشکده های علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی در راستای برنامه های علمی و سراها

به همت حوزه معاونت پژوهش و فناوری واحد تهران مرکزی اولین گردهمایی روسای دانشکده های علوم انسانی در راستای برنامه های علمی و سراها با حضور روسا و معاونین دانشکده های مرتبط با علوم انسانی واحد در راستای غنی بخشی به برنامه های علمی کشور برگزار شد.

ادامه مطلب

نیازی: نتیجه پژوهش دانشگاه ها در جامعه و اشتغال جوانان دیده نمی شود

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی گفت: یکی از مشکلات موجود در دانشگاه ها، این است که دانشگاه ها صرفا آموزش محور بوده اند و در میدان عمل به پژوهش توجه چندانی نداشته اند.

ادامه مطلب