مطالب مرتبط با کلید واژه " دکتر محمدرضا شریف زاده "


گفتگو با دکتر محمدرضا شریف زاده استاد نمونه کشوری در سال ۱۳۹۸

گفتگو با دکتر محمدرضا شریف زاده استاد نمونه کشوری در سال ۱۳۹۸

۱۸ اردیبهشت ماه سال جاری مراسم تجلیل از اساتید نمونه کشوری دانشگاه آزاد اسلامی با حضور رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، دکتر محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر سید محمودرضا آقامیری رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران و واحدتهران مرکزی و جمعی از روسای دانشگاه آزاد اسلامی استانهای کشور در محل سازمان مرکزی برگزار شد.

ادامه مطلب