مطالب مرتبط با کلید واژه " دکتر محمد مطیعی "


مطیعی خبر داد: آغاز به کار آکادمی زبان دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران

مطیعی خبر داد: آغاز به کار آکادمی زبان دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران

دکتر محمد مطیعی مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل و مسئول آکادمی زبان دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران از شروع فعالیت آکادمی زبان در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران خبر داد.

ادامه مطلب