مطالب مرتبط با کلید واژه " مسابقات سراسری بدمینتون "


کسب عنوان نایب قهرمانی دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران در مسابقات قهرمانی بدمینتون سراسری خواهران

کسب عنوان نایب قهرمانی دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران در مسابقات قهرمانی بدمینتون سراسری خواهران

دانشجویان خواهر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی به نمایندگی از واحدهای استان تهران در مسابقات قهرمانی بدمینتون سراسری خواهران، عنوان نایب قهرمانی را بدست آوردند.

ادامه مطلب