مطالب مرتبط با کلید واژه " پوشاک اسلامی-ایرانی "


برگزاری کارگاه تخصصی فرهنگی  فرهنگ پوشش در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

برگزاری کارگاه تخصصی فرهنگی فرهنگ پوشش در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

به همت حوزه معاونت دانشجویی وفرهنگی واحد تهران مرکزی کارگاه تخصصی فرهنگی با عنوان« فرهنگ پوشش (مد و مدگرایی ایرانی – اسلامی ) » با حضور جمعی از کارکنان حوزه ستادی و دانشکده های واحد تهران مرکزی برگزار شد.

ادامه مطلب