مطالب مرتبط با کلید واژه " دانشگاه نظربایف قزاقستان "


حضور هیات دانشگاه نظربایف قزاقستان در دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران

حضور هیات دانشگاه نظربایف قزاقستان در دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران

جمعی از مسئولین دانشگاه نظربایف قزاقستان در نشستی با دکتر سید محمود رضا آقامیری رئیس هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران به بحث و تبادل نظر درباره نقاط همکاریهای مشترک آموزشی، پژوهشی و فرهنگی پرداختند.

ادامه مطلب
اعلام همکاری هیات دانشگاه نظربایف قزاقستان با واحد تهران شمال

اعلام همکاری هیات دانشگاه نظربایف قزاقستان با واحد تهران شمال

جمعی از مسئولین دانشگاه نظربایف قزاقستان ضمن بازدید از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال و آشنایی با ظرفیت ها و توانمندی های علمی، پژوهشی و آموزشی این واحد دانشگاهی خواستار ایجاد زمینه همکاری های مشترک آموزشی و پژوهشی و صنعتی شدند.

ادامه مطلب