مطالب مرتبط با کلید واژه " واحد شهر قدس "


دکتر آقامیری در جلسه تکریم و معارفه سرپرست واحد شهرقدس: تلاش ما بر این است که دانشگاه آزاد اسلامی به جایگاهی برسد که انتخاب دانشجو صرفاًبه دلیل کیفیت و پتانسیل علمی این دانشگاه باشد

دکتر آقامیری در جلسه تکریم و معارفه سرپرست واحد شهرقدس: تلاش ما بر این است که دانشگاه آزاد اسلامی به جایگاهی برسد که انتخاب دانشجو صرفاًبه دلیل کیفیت و پتانسیل علمی این دانشگاه باشد

جلسه تکریم و معارفه سرپرست واحد شهرقدس با حضور رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران، روسای واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران، معاونین، مدیران و روسای دانشکده های واحد شهر قدس و جمعی از مسئولین شهری در واحد شهرقدس برگزار شد.

ادامه مطلب