مطالب مرتبط با کلید واژه " حفاظت فیزیکی "


برگزاری کارگاه تخصصی «امر به معروف و نهی از منکر» ویژه کارکنان حفاظت فیزیکی در واحد تهران مرکزی

به همت حوزه معاونت دانشجویی وفرهنگی واحد تهران مرکزی و با همکاری و مشارکت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههای آزاد اسلامی استان تهران و اداره حفاظت فیزیکی واحد کارگاه تخصصی با عنوان « امر به معروف و نهی از منکر » ویژه پرسنل اداره حفاظت برگزار شد.

ادامه مطلب