مطالب مرتبط با کلید واژه " حفاظت فیزیکی "


برگزاری اولین جلسه هم اندیشی روسای حفاظت فیزیکی واحدهای دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران به میزبانی واحد تهران مرکزی

برگزاری اولین جلسه هم اندیشی روسای حفاظت فیزیکی واحدهای دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران به میزبانی واحد تهران مرکزی

اولین جلسه هم اندیشی روسای حفاظت فیزیکی با حضور جمعی از روسا و مسئولین حفاظت فیزیکی واحدهای دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران در واحد تهران مرکزی برگزار شد.

ادامه مطلب

برگزاری کارگاه تخصصی «امر به معروف و نهی از منکر» ویژه کارکنان حفاظت فیزیکی در واحد تهران مرکزی

به همت حوزه معاونت دانشجویی وفرهنگی واحد تهران مرکزی و با همکاری و مشارکت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههای آزاد اسلامی استان تهران و اداره حفاظت فیزیکی واحد کارگاه تخصصی با عنوان « امر به معروف و نهی از منکر » ویژه پرسنل اداره حفاظت برگزار شد.

ادامه مطلب