مطالب مرتبط با کلید واژه " همایش ملی زن مسلمان "


دکتر آقامیری: حضور زنان در الگو سازی اسلامی دستاورد انقلاب محسوب می‌شود

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران گفت: وزیر شدن یک خانم افتخار ندارد زیرا در زمان پهلوی نیز خانم ها مسئولیت داشتند پس دستاوردی برای انقلاب نیست. بلکه حضور زنان در الگو سازی اسلامی دستاورد انقلاب محسوب می‌شود.

ادامه مطلب