مطالب مرتبط با کلید واژه " وبینار تخصصی حکمرانی شهری "


در روز مهندس برگزار شد: اولین وبینار تخصصی حکمرانی شهری در دانشگاه آزاد اسلامی  واحد تهران مرکزی

در روز مهندس برگزار شد: اولین وبینار تخصصی حکمرانی شهری در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

همزمان با فرا رسیدن بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندس اولین وبینار از سلسله وبینارهای حکمرانی شهری با موضوع: «نقش جامعه مهندسی در بازاریابی شهرهای خود ایمن در سوانح » در مجتمع دانشگاهی ولایت واحد تهران مرکزی برگزار شد.

ادامه مطلب