مطالب مرتبط با کلید واژه " شادروان دکتر موسی ملایری "


پیام تسلیت

پیام تسلیت

اداره کل روابط عمومی واحد تهران مرکزی در پی درگذشت دکتر موسی ملایری عضو هیات علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی پبام تسلیت صادر کرد.

ادامه مطلب