مطالب مرتبط با کلید واژه " پژوهشکده علوم اجتماعی و انقلاب اسلامی واحد تهران مرکزی "


دکتر فاطمی راد: در صدد هستیم به عنوان یک بازوی فکری، علمی و پژوهشی در کنار سایر دستگاههای مدیریت شهری موجبات آسایش و آرامش مردم را فراهم آوریم

دکتر فاطمی راد: در صدد هستیم به عنوان یک بازوی فکری، علمی و پژوهشی در کنار سایر دستگاههای مدیریت شهری موجبات آسایش و آرامش مردم را فراهم آوریم

سرپرست پژوهشکده علوم اجتماعی و انقلاب اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی در دومین نشست از اولین وبینار حکمرانی شهری اذعان داشت: درصدد هستیم یک نقشه راه روشن برای حکمرانی شهری تهیه کنیم و به عنوان یک بازوی فکری، علمی و پژوهشی در کنار سایر دستگاههای مدیریت شهری موجبات آسایش و آرامش مردم را فراهم آوریم.

ادامه مطلب
در روز مهندس برگزار شد: اولین وبینار تخصصی حکمرانی شهری در دانشگاه آزاد اسلامی  واحد تهران مرکزی

در روز مهندس برگزار شد: اولین وبینار تخصصی حکمرانی شهری در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

همزمان با فرا رسیدن بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندس اولین وبینار از سلسله وبینارهای حکمرانی شهری با موضوع: «نقش جامعه مهندسی در بازاریابی شهرهای خود ایمن در سوانح » در مجتمع دانشگاهی ولایت واحد تهران مرکزی برگزار شد.

ادامه مطلب