مطالب مرتبط با کلید واژه " کارگاه دانش افزایی "


محمدمهدی طهرانچی در کارگاه هم‌اندیشی استادان و نخبگان دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی: از ایده‌های عملیاتی استادان استقبال می‌کنیم

محمدمهدی طهرانچی در کارگاه هم‌اندیشی استادان و نخبگان دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی: از ایده‌های عملیاتی استادان استقبال می‌کنیم

محمدمهدی طهرانچی، عضو هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران و واحد تهران مرکزی در کارگاه هم‌اندیشی استادان و نخبگان دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی بر بازسازی فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی تاکید کرد.

ادامه مطلب
در واحد تهران مرکزی صورت گرفت

برگزاری کارگاه دانش افزایی ویژه استادان بسیجی واحد تهران مرکزی

کارگاه دانش افزایی ویژه استادان بسیجی واحد تهران مرکزی به همت دبیرخانه هم اندیشی استادان و نخبگان دانشگاهی و با همکاری و پشتیبانی بسیج اساتید واحد تهران مرکزی به مدت سه روز در مشهد مقدس برگزار شد.

ادامه مطلب