مطالب مرتبط با کلید واژه " انتصاب "


با صدور حکمی از سوی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی احمدرضا نجفی نماینده رییس دانشگاه و رییس هیات عالی نظارت بر آرای کمیته های رسیدگی به تخلفات انضباطی و اداری کارکنان دانشگاه شد.

با صدور حکمی از سوی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی احمدرضا نجفی نماینده رییس دانشگاه و رییس هیات عالی نظارت بر آرای کمیته های رسیدگی به تخلفات انضباطی و اداری کارکنان دانشگاه شد.

دکتر محمد مهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، طی حکمی احمدرضا نجفی را بعنوان نماینده رئیس دانشگاه و رییس هیات عالی نظارت بر آرای کمیته های رسیدگی به تخلفات انضباطی و اداری کارکنان دانشگاه منصوب کرد.

ادامه مطلب
انتصاب رییس مجتمع دانشگاهی ولایت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

انتصاب رییس مجتمع دانشگاهی ولایت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

درحکمی ازسوی دکتر سید محمودرضا آقامیری رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران و واحد تهران مرکزی، مهندس جواد آل یاسین به عنوان رئیس مجتمع دانشگاهی ولایت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی منصوب شد.

ادامه مطلب
انتصاب سرپرست جدید دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه دردانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

انتصاب سرپرست جدید دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه دردانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

اکبر نصرالهی کاسمانی درحکمی ازسوی دکتر محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران و واحد تهران مرکزی، به عنوان سرپرست دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه واحد تهران مرکزی منصوب شد.

ادامه مطلب
انتصاب سرپرست جدید دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی در واحد تهران مرکزی

انتصاب سرپرست جدید دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی در واحد تهران مرکزی

دکتر محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران و واحد تهران مرکزی در حکمی، امیرحسین محمودی را به عنوان سرپرست جدید دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی منصوب کرد.

ادامه مطلب
انتصاب سرپرست جدید دانشکده زبانهای خارجی در واحد تهران مرکزی

انتصاب سرپرست جدید دانشکده زبانهای خارجی در واحد تهران مرکزی

درحکمی ازسوی دکتر محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران و واحد تهران مرکزی، دکتر محمد زیار به عنوان سرپرست جدید دانشکده زبانهای خارجی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی منصوب شد.

ادامه مطلب
انتصاب دبیر هم اندیشی دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران

انتصاب دبیر هم اندیشی دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران

در حکمی از سوی دکتر سید مهدی ساداتی نژاد رئیس مرکز هم اندیشی استادان و نخبگان دانشگاهی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، دکتر حمیدرضا صفاکیش به عنوان دبیر هم اندیشی استانی دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران منصوب شد.

ادامه مطلب
انتصاب سرپرست جدید دانشکده ادبیات و علوم انسانی در واحد تهران مرکزی

انتصاب سرپرست جدید دانشکده ادبیات و علوم انسانی در واحد تهران مرکزی

درحکمی ازسوی دکتر محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران و واحد تهران مرکزی، دکتر عبدالرضا مظاهری به عنوان سرپرست جدید ادبیات و علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی منصوب شد.

ادامه مطلب
انتصاب سرپرست جدید دانشکده علوم پایه در واحد تهران مرکزی

انتصاب سرپرست جدید دانشکده علوم پایه در واحد تهران مرکزی

درحکمی ازسوی دکتر محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران و واحد تهران مرکزی، دکتر جمشید صباغ زاده به عنوان سرپرست جدید علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی منصوب شد.

ادامه مطلب
مردانی:هدف وماهیت گزینش شناسایی وانتخاب افراد شایسته واصلح است

مردانی:هدف وماهیت گزینش شناسایی وانتخاب افراد شایسته واصلح است

دکتر محمدرضا مردانی مشاور رئیس و مدیرکل دفتر مرکزی گزینش دانشگاه آزاد اسلامی در جلسه هم اندیشی مدیران و رابطین گزینش دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران ومراسم تکریم و معارفه مدیر کل گزینش این استان که به میزبانی واحد تهران مرکزی برگزار شد تاکید کرد: هدف وماهیت گزینش شناسایی وجذب وبکارگیری افراد شایسته واصلح نسبت به سایر متقا ضیان است.

ادامه مطلب
انتصاب مدیرکل امور مالی،تسهیلات اعتباری و صندوق رفاه دانشجویی در واحد تهران مرکزی

انتصاب مدیرکل امور مالی،تسهیلات اعتباری و صندوق رفاه دانشجویی در واحد تهران مرکزی

درحکمی ازسوی دکتر محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران و واحد تهران مرکزی، محسن فرهمند به عنوان مدیرکل امور مالی، تسهیلات اعتباری و صندوق رفاه دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی منصوب شد.

ادامه مطلب